ศอ.บต. ร่วมพิธีส่งและอำนวยพร แก่ผู้แสวงบุญ ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เที่ยว SV 5365

10

​สำหรับในปีนี้มีผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เดินทางออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 5,302 คน แบ่งเป็นเที่ยวบินขาไปจำนวน เที่ยวบิน เที่ยวบิน ละ 295 คน ซึ่งมีกำหนดเดินทางในเที่ยวบินขาไปตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม 2562  และเที่ยวบินสุดท้ายมีกำหนดบินในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และเที่ยวบินขากลับจำนวน 9 เที่ยวบิน ในวันที่ 17 สิงหาคม – 12  กันยายน 2562

​พลตำรวจตรีปรีดา เปี่ยมวารี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การประกอบพิธีฮัจญ์นอกจากจะเป็นการ ไปประกอบศาสนกิจตามหลักของศาสนาอิสลามแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เรารู้จักเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน กับผู้คนจำนวนมาก ดังนั้นพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จะต้องอยู่ในกฎระเบียบ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ต้องแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นมุสลิมของประเทศไทย โดดเด่น ให้กับพี่น้องมุสลิมในประเทศอื่นได้มองเห็น เพราะมุสลิมทั้งหลายที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์คือผู้แทนของประเทศไทย

​ด้านนายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บตกล่าวว่า ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านตั้งใจ มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย ตลอดการเดินทางและช่วงเวลาที่ปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างสมบูรณ์

​และนอกจากนี้ภายในพิธียังมีการอัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอาน อวยพรให้แก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญ  เนื่องจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นเรื่องที่สำคัญมากในเทศกาลฮัจญ์ทุกปี ซึ่งจะมีพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบียอีกด้วย