ไอแบงก์ ปรับอัตราผลตอบแทนเงินฝากประจำ พร้อมขยายเวลาโปรเงินฝากออมทรัพย์

2

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ประกาศปรับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเงินรับฝากประจำพิเศษที่มีระยะเวลารับฝากสูงสุด 18 เดือน เป็น 1.90% ต่อปี พร้อมขยายเวลาเงินรับฝากออมทรัพย์ ibank Step ที่มีผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 1.20% ต่อปี ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

เงินฝากประจำพิเศษ เป็นเงินรับฝากประจำที่จ่ายผลตอบแทนทุกเดือนมีระยเวลาการรับฝาก 4 เดือน 7 เดือน 13 เดือน และ 18 เดือน ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 1.35% ต่อปี 1.55% ต่อปี 1.75% ต่อปี และ 1.90%ต่อปีตามลำดับ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย พร้อมกันนี้ ไอแบงก์ได้ประกาศขยายเวลาเงินรับฝากออมทรัพย์ ibank Step ที่มีอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 1.20% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากได้สูงสุดไม่จำกัดจำนวน จ่ายผลตอบแทนทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของทุกปี โดยขยายเวลารับฝากไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน นี้

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไอแบงก์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ iBank Call center 1302 และติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารทางเว็บไซต์ www.ibank.co.th

*หมายเหตุ:

  1. “อัตรากำไร/ผลตอบแทน ผลิตภัณฑ์ธนาคารมิใช่ดอกเบี้ยหรือเป็นคำเรียกแทนดอกเบี้ย แต่มาจากหลักการที่ใช้ในการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม”
  2. อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ คืออัตราที่คำนวณได้จากประมาณการรายได้ของธนาคารและอัตราสัดส่วนการแบ่งผลตอบแทนเงินฝาก ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินฝากที่ธนาคารประกาศเมื่อครบกำหนดการฝาก