ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.

5

ทั้งนี้ เด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ ศอ.บต. ให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และผลักดันสู่การได้รับโอกาสที่ดี มีที่ยืนในสังคมได้อย่างมั่นคงต่อไป