เลขาธิการ ศอ.บต. นำคณะผู้บริหาร ศอ.บต. ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

32

สำหรับการบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรฯ  เป็นโครงการเทิดพระเกียรติฯ ซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา (NBT YALA) นำโดย นางสาวอุทัยวรรณ เดชสิงห์โสภา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา  จัดขึ้น   เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ อ่านคำอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ