ประกาศจุฬาราชมนตรี “อีดอัดฮาปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 62”

985

ประกาศจุฬาราชมนตรี อีดอัดฮาปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 62

ประกาศจุฬาราชมนตรี ลงวันที่ 1 ส.ค. 62 ระบุว่า ตามที่จุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้ชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค.62 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับของฟ้านั้น

ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว “มีผู้เห็นดวงจันทร์”

จึงประกาศว่า วันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮ.ศ.1440 ตรงกับวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 และ วันอีฎิลอัดฮา ฮ.ศ.1440 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2562