ชูไทยเจาะตลาด “ฮาลาล” 2.1 พันล้านคนทั่วโลก ชวนเอสเอ็มอีโหมโรงในงาน “Selangor International Business Summit 2019”

69

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ทีโรงแรมอัลมีรอซ ถนนรามคำแหง มีการจัดเสวนาหัวข้อ “Halal SMEs : The Opportunity to Global” ให้ความรู้กับผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ตลาดสากลด้วยมาตรฐานฮาลาล และได้เชิญชวนผู้ประกอบการไปร่วมงานแสดงสินค้า “Selangor International Business Summit 2019” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 ที่รัฐเซอลาโงร์ (Selangor) ประเทศมาเลเซีย

ผู้ร่วมเสวนาในงานประกอบด้วย Dato Hasan Azhari Bin Haji Idris ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Invest Selangor Berhad จากมาเลเซีย และนางอณุสรา ชื่นทรวง รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) นายสมัย เจริญช่าง กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย และผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

“ประเทศไทยไม่ใช่เมืองมุสลิม แต่มีศักยภาพในการผลิตอาหารจนได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลก ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตลาดฮาลาลเป็นตลาดที่ใหญ่มีผู้บริโภคชาวมุสลิมทั่วโลก 24% หรือราว 2,000 ล้านคน มีกำลังซื้อจำนวนมหาศาล เพราะประเทศกลุ่มตะวันออกกลางร่ำรวยทรัพยากรปิโตเลียม น้ำมันเชื้อเพลิงกินไม่ได้ แต่เขาร่ำรวย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรพัฒนาศักยภาพและทำสินค้าฮาลาลให้ได้มาตรฐานโลก ส่วนตนจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่” นายสมัย เจริญช่าง กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร กล่าว

สมัย เจริญช่าง

“นอกจากนี้อยากให้มองว่า การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่มาตรฐานฮาลาลแบบสากล นอกจากจะได้รับประโยชน์จากตลาดมุสลิมที่มีมากกว่า 2 พันล้านคนแล้ว ผู้ประกอบการไทยที่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เพียงเฉพาะกลุ่มที่เป็นมุสลิม แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นคนทั่วๆ ไปในศาสนาอื่นมากกว่า”

“นอกจากนี้ยังเสนอแนวคิดการสร้างความร่วมมือกับประเทศมุสลิมอื่นๆ ในอาเซียน ทั้ง มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกกว่า 250 ล้านคน เพื่อร่วมกันจัดตั้งมาตรฐานฮาลาลเดียวกันทั้งหมด คือเป็นมาตรฐานแห่งอาเซียน” นายสมัย กล่าว

อณุสรา ชื่นทรวง

ด้านนางอณุสรา ชื่นทรวง รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าอาหารฮาลของไทยเรามีศักยภาพในการส่งออก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ๆ แต่จำเป็นที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลการตลาด ว่าประเทศใดมีความต้องการสินค้าประเภทไหน เพราะหากเขามีสินค้าประเภทนั้นๆ อยู่แล้วเรานำไปเสนอก็ไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งกรุงเทพมหานครของเราเรามีสมาชิกเมืองพี่เมืองน้อง 35 ประเทศด้วยกันที่ผ่านมาได้มีข้อตกลงที่จะสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี”

ตนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าตลาดฮาลาลเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อมาก เพราะฉะนั้นเอสเอ็มอีไทยควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ซึ่งยังเปิดกว้างที่จะรับสินค้าฮาลาลจากไทย อีกทั้งสินค้าฮาลาลนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า เป็นอาหารสุขภาพ นอกจากสินค้าบริโภคแล้ว ยังสินค้าที่มีอนาคตอย่างเช่นสมุนไพรก็น่าจะมีอนาคตที่สดใสเช่นกัน เพราะปัจจุบันตลาดผู้รักสุขภาพมีความต้องการสินค้าประเภทนี้เป็นจำนวนมากเช่นกัน”

ไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์

ขณะที่นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สภาเอสเอ็มอี) กล่าวว่า “ภาพรวมของตลาดฮาลาล จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี เพราะตลาดฮาลาลมีการเติบโตในแต่ละปีสูงมาก และผู้ประกอบการไทยก็มีประสบการณ์ และมีความพร้อมรวมถึงมีศักยภาพในด้านนี้ ซึ่งเป็นจุดได้เปรียบที่สำคัญ”

“ในอนาคตจะมีการผลักดันให้เกิด สภาเอสเอ็มอี เช่นเดียวกับ สภาอุตสาหกรรม หรือ สภาหอการค้า โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งหากเกิดสภาเอสเอ็มอีแล้ว ก็จะยิ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ ให้กับเอสเอ็มอีไทย ทั้งเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการผลิต และเรื่องการเงิน ผ่านความร่วมมือในด้านต่างๆ ซึ่งตลาดฮาลาลก็จะเป็นเป้าหมายสำคัญของผู้ประกอบการไทย เพราะเป็นตลาดใหญ่ และเมื่อมีความพร้อมเชื่อว่า ไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตสินค้าฮาลาลที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเอสเอ็มอีไทยในอนาคต” นายไชยวัฒน์ กล่าว

Invest Selangor Berhad เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการลงทุนแห่งรัฐเซอลาโงร์ (Selangor) ประเทศมาเลเซีย มีความประสงค์ที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการไทยไปร่วมงาน Selangor International Business Summit 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2562

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะไปร่วมแสดงสินค้าภายในงาน Selangor International Expo 2019 (SIE2019) สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ที่ FB : @HalalBusinessOpportunity และสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานเพิ่มเติม ติดต่อ Thailand Office : โทร 098-2434542 และอีเมล mihasbkk@hotmail.com