ชูไทยเจาะตลาด “ฮาลาล” 2.1 พันล้านคนทั่วโลก ชวนเอสเอ็มอีโหมโรงในงาน “Selangor International Business Summit 2019”

66

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562  ทีโรงแรมอัลมีรอซ ถนนรามคำแหง มีการจัดเสวนาหัวข้อ “Halal SMEs : The Opportunity to Global” ให้ความรู้กับผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ตลาดสากลด้วยมาตรฐานฮาลาล และได้เชิญชวนผู้ประกอบการไปร่วมงานแสดงสินค้า “Selangor International Business Summit 2019” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 ที่รัฐเซอลาโงร์ (Selangor) ประเทศมาเลเซีย

ผู้ร่วมเสวนาในงานประกอบด้วย Dato Hasan Azhari Bin Haji Idris ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Invest Selangor Berhad จากมาเลเซีย และนางอณุสรา ชื่นทรวง รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) นายสมัย เจริญช่าง กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย และผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

“ประเทศไทยไม่ใช่เมืองมุสลิม แต่มีศักยภาพในการผลิตอาหารจนได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลก ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตลาดฮาลาลเป็นตลาดที่ใหญ่มีผู้บริโภคชาวมุสลิมทั่วโลก 24% หรือราว 2,000 ล้านคน มีกำลังซื้อจำนวนมหาศาล เพราะประเทศกลุ่มตะวันออกกลางร่ำรวยทรัพยากรปิโตเลียม น้ำมันเชื้อเพลิงกินไม่ได้ แต่เขาร่ำรวย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรพัฒนาศักยภาพและทำสินค้าฮาลาลให้ได้มาตรฐานโลก ส่วนตนจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่” นายสมัย เจริญช่าง กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร กล่าว

สมัย เจริญช่าง

“นอกจากนี้อยากให้มองว่า การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่มาตรฐานฮาลาลแบบสากล นอกจากจะได้รับประโยชน์จากตลาดมุสลิมที่มีมากกว่า 2 พันล้านคนแล้ว ผู้ประกอบการไทยที่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เพียงเฉพาะกลุ่มที่เป็นมุสลิม แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นคนทั่วๆ ไปในศาสนาอื่นมากกว่า”

“นอกจากนี้ยังเสนอแนวคิดการสร้างความร่วมมือกับประเทศมุสลิมอื่นๆ ในอาเซียน ทั้ง มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกกว่า 250 ล้านคน เพื่อร่วมกันจัดตั้งมาตรฐานฮาลาลเดียวกันทั้งหมด คือเป็นมาตรฐานแห่งอาเซียน” นายสมัย กล่าว

อณุสรา ชื่นทรวง

ด้านนางอณุสรา ชื่นทรวง รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าอาหารฮาลของไทยเรามีศักยภาพในการส่งออก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ๆ แต่จำเป็นที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลการตลาด ว่าประเทศใดมีความต้องการสินค้าประเภทไหน เพราะหากเขามีสินค้าประเภทนั้นๆ อยู่แล้วเรานำไปเสนอก็ไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งกรุงเทพมหานครของเราเรามีสมาชิกเมืองพี่เมืองน้อง 35 ประเทศด้วยกันที่ผ่านมาได้มีข้อตกลงที่จะสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี”

ตนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าตลาดฮาลาลเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อมาก เพราะฉะนั้นเอสเอ็มอีไทยควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ซึ่งยังเปิดกว้างที่จะรับสินค้าฮาลาลจากไทย อีกทั้งสินค้าฮาลาลนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า เป็นอาหารสุขภาพ นอกจากสินค้าบริโภคแล้ว ยังสินค้าที่มีอนาคตอย่างเช่นสมุนไพรก็น่าจะมีอนาคตที่สดใสเช่นกัน เพราะปัจจุบันตลาดผู้รักสุขภาพมีความต้องการสินค้าประเภทนี้เป็นจำนวนมากเช่นกัน”