ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ”

299
นายสาโรจน์ นรชัย

วันนี้ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสาโรจน์ นรชัย ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ” (๒๗-๒๙ พ.ต.๕๘)ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จากจังหวัดชัยนาท,ลพบุรี,สระบุรี,อ่างทอง,สิงห์บุรี และ สุพรรณบุรี จังหวัดละ ๕ คน รวม ๓๐คน โดยการสนับสนุนวิทยากรจากกองประชาสัมพันธ์ และกรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ หลัก เทคนิค การ ปชส. การเขียน/อ่านข่าว และการผลิตสื่อ (ถ่ายภาพ) ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมฯ เป็นอย่างดี ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

160442 160444 160443