อลิอันซ์ อยุธยาคุ้มครองเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” มอบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 12.9 ล้านบาท

8

มร.ลาร์ส  ไฮบุทสกี้  กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ทุนประกันภัยรวม 12.9 ล้านบาท  แก่นายแพทย์ไพโรจน์  เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (ฝ่ายวิชาการ)  โรงพยาบาลราชวิถี  ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลราชวิถี  เพื่อมอบความคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพ“นเรนทร”ตาม “โครงการ ประกันภัยด้วยใจ… ให้นเรนทร”

สำหรับ “โครงการ ประกันภัยด้วยใจ… ให้นเรนทร” เป็นโครงการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่บริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4   ด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถี  ด้วยตระหนักถึงความเสียสละ ทุ่มเท ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ที่บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับความเดือดร้อน  ให้ความช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที ด้วยความรวดเร็ว ณ ที่เกิดเหตุ และสามารถลำเลียงผู้ป่วยส่งไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการมอบขวัญและกำลังใจ ในการทำงานเพื่อสังคมต่อไปอีกด้วย