ศอ.บต. เดินหน้าส่งเสริมสร้างความมั่นคงในสายอาชีพของเยาวชน ในพื้นที่ จชต. ให้มีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคง

1

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าการรับสมัครศิษย์โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 รวมทั้งหารือในเรื่องของการฝึกงานและสำรวจสถานประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่นักเรียนรุ่นที่ 10 ซึ่งมีจำนวน 76 คน ประกอบด้วย ช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร และช่างไฟฟ้า ในการเข้าฝึกงานเพื่อให้ศิษย์พระดาบสได้ฝึกทักษะอาชีพและนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการรองรับการทำงานในอนาคต อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. พร้อมที่จะร่วมส่งเสริมสร้างความมั่นคงในสายอาชีพของเยาวชน ให้มีงาน มีอาชีพที่มั่นคงอีกด้วย

นอกจากนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้พบปะพร้อมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกล่าวในตอนหนึ่งว่า สถานที่แห่งนี้ตั้งขึ้นมา เพื่อต้องการให้เยาวชนมีที่หยั่งเท้า มีอนาคตในภายภาคหน้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ ความเหลื่อมล้ำ ความแตกต่าง เบาลง สถานที่แห่งนี้เป็นทั้งสถานที่ที่ให้โอกาสในชีวิตและเป็นสถานที่ที่จะทำให้แผ่นดินใต้กลับคืนสู่ ความสงบร่มเย็น หากคนภาคใต้ มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ ก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น เราได้รับพระมหากรุณาคุณตั้งแต่รัชกาลที่ 9  สืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรและประชาชนรวมถึงเยาวชน  ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือช่วยกันเพื่อทำให้เยาวชนที่นี่มีโอกาสในชีวิตที่ดีในภายภาคหน้า น้องๆที่นี่ถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสที่ดีที่สุดกลุ่มหนึ่งของภาคใต้และของประเทศไทย อยากให้กำลังใจน้องๆทุกคนในการตั้งใจขยันเรียนให้เต็มที่ อย่าหยุดนิ่ง เพื่อนำความรู้ทักษะต่อยอดไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำในอนาคตให้สามารถเลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจต่อไป