งานเดียวที่คุณได้เกินคุ้ม ทั้งได้ความรู้และช้อปสินค้าฮาลาล ที่ THA 2019 เท่านั้น