ด่วนที่สุด! 132 คนไทยร่วมกิจกรรมศาสนาในมาเลฯ รีบพบแพทย์-กักตัวเอง เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศเตือนด่วนให้ 132 คนไทยที่ร่วมชุมนุมกิจกรรมศาสนาในมาเลเซีย รีบพบแพทย์-กักตัวเอง หลังพบคนติดเชื้อโควิด-19 จากกิจกรรมนี้ และขอให้ทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์และช่วยกันแจ้งข้อมูลเพื่อติดตามคนไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้ออกประกาศ ลงวันที่ 13 มี.ค. 2563 ระบุว่า

กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมศาสนา Jhor Qudamak & Ulamak Malaysia 2020 ณ มัสยิด สรี เปตาลิง กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.- 2 มี.ค.2563 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 10,000 คน และต่อมาได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากการเข้าร่วมงานชุมนุมดังกล่าว

ทั้งนี้ ปรากฏรายงานว่ามีคนไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 132 คน ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศไทย

ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้คนไทยทั้ง 132 คนข้างต้น ที่อาจยังพำนักอยู่ในมาเลเซีย รวมทั้งผู้ใกล้ชิดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โปรดดำเนินการดังนี้

1. ไปพบแพทย์ทันทีที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยขอให้แจ้งโรงพยาบาลทราบถึงกิจกรรมที่ได้ทำและประวัติการพบปะผู้คนอย่างละเอียดเพื่อแพทย์จะได้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง

2. แจ้งประวัติกิจกรรมที่ได้ทำและการพบปะผู้คนหลังจากการเข้าร่วมชุมนุมฯ เพื่อติดตามบุคคลผู้ใกล้ชิด ต่อศูนย์ Crisis Preparedness and Response Centre (CPR) ของกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย โทร. 03-88810200 / 03-88810600/ 03-88810700 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. หรือสำนักงานสาธารณสุขประจำพื้นที่

3. งดการออกไปในที่สาธารณะ และกักตัวอยู่ในที่พักจนกว่าจะทราบผลการตรวจสอบเชื้อโควิด-19 และขอให้ดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำพื้นที่แนะนำ ในกรณีที่อาจต้องมีการกักตัว 14 วัน ณ ที่พัก หรือศูนย์ทางการแพทย์ของมาเลเชีย

สำหรับกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 017 700 4822