จุฬาราชมนตรีวินิจฉัย ให้ “ตะยัมมุมแทนอาบน้ำศพ” หากมุสลิมเสียชีวิตจากโควิด-19

เสาร์ (21 มี.ค.) สำนักจุฬาราชมนตรีเผยแพร่ประกาศ ฉบับที่ 2 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ชาวมุสลิมในประเทศไทยได้ปฏิบัติตามเพื่อลดการสูญเสียและหยุดการแพร่ระบาดของโรค

ประกาศฉบับนี้แนะนำให้ชาวมุสลิม งดการทักทาย (สลาม) ด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม โดยให้ยกมือทักทายกันเท่านั้น

สำหรับมัสยิด ให้ผู้ดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสมากๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอและบ่อยกว่าปกติ รวมทั้งให้ทำความสะอาดพื้นมัสยิดหรือที่ละหมาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เป็นต้น

กรณีมีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อโควิด-19 นั้น ห้ามญาติและผู้มาเยี่ยม สัมผัสหรือจูบศพ

และเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายของเชื้อ จึงทำให้การจัดการศพต้องดำเนินไปตามหลักการแพทย์ทุกประการ โดยให้ทำการตะยัมมุมแทนการอาบน้ำศพในห้องปลอดเชื้อหรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ เสร็จแล้วปิดถุงบรรจุศพ โดยถือเอาถุงบรรจุศพนั้นเป็นกะฝั่น (ผ้าห่อศพ) และให้ทำการละหมาดให้แก่ศพ ณ สถานที่นั้น หลังจากนั้นให้นำศพไปฝังที่สุสานโดยเร็วที่สุด

อ่านรายละเอียดแถลงการณ์ด้านล่าง