พช.ยะลาจัดกิจกรรม “จาโปตาแง ดูแลห่วงใย พ้นภัย โควิด 19”

1

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา รับมอบหน้ากากผ้า ตามกิจกรรม “จาโปตาแง ดูแลห่วงใย พ้นภัย โควิด 19” จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต่างๆ ซึ่งได้ร่วมกับผู้ประกอบการ OTOP สมาชิกกองทุนพัฒนาบาทสตรี ผลิตหน้ากากผ้าเพื่อส่งมอบให้กรมการพัฒนาชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันโรคโควิด 19 จำนวน 2019 ชิ้น