พช. ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ปชช.ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

7

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.)กระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯเดินทางไปมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ณ ชุมชนวัดสุขกร ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ทั้งนี้ เป็นตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” โดยสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด และ นางชณิกา เทศดนตรี นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทยร่วมกิจกรรม โดยมีประชาชนในชุมชนวัดสุขกรร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินทางไปมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด ให้กับชาวชุมชนตำบลบางโปรง ณ โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี กำนันตำบลบางโปรง กล่าวรายงานสภาพความเป็นอยู่และปัญหาของประชากรในพื้นที่

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของประชาชน สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดทำโครงการ เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน สภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก และกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง กระปิ น้ำมัน น้ำตาล และอื่นๆ กว่า 5,000 ชุด นำไปมอบให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแบ่งบันความสุข

สำหรับ โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีทั่วประเทศ ร่วมใจกันแบ่งปันสิ่งของ รวมพลังน้ำใจสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและทางอ้อม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของหน่วยงานภาครัฐ ในบทบาทที่สตรีไทยสามารถช่วยสนันสนุนได้ในภาวะวิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นของโรคติดเชื้อโควิด-19