บขส.หยุดเดินรถทุกเส้นทางสู่ภาคใต้ หลังขยายใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือน

38

บขส.แจ้งหยุดเดินรถเส้นทางสู่ภาคใต้ทุกเส้นทาง หลัง ครม.มีมติเห็นชอบขยายเวลาการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 1 เดือน

วันนี้ (26 พ.ค.2563) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายเวลาการประกาศใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ออกไปอีก 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เสนอ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

บขส.จึงขอแจ้งหยุดให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทางจนกว่าจะมีนโยบายเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบอีกครั้งเมื่อกลับมาเดินรถตามปกติ

โดยผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง