พช. ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบถุงยังชีพ ให้ชุมชนบางชัน เขตคลองสามวา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

8
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินทางไปมอบถุงยังชีพ จำนวน 260 ชุดให้กับ พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ให้แก่ ชาวชุมชนแขวงบางชัน เขตคลองสามวา โดยมีนางศิรินทิพย์ มีนมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีรชาบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับ และ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ ขวัญมงคล ประธานเครือข่ายช่วยเหลือคนพิการคลองสามวา กล่าวรายงานสภาพความเป็นอยู่และปัญหาของผู้พิการผู้ป่วยนอนติดเตียงและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ในสภาวะของวิกฤตการณ์โควิด-19 นี้ กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนพี่น้องทุกครัวเรือนร่วมใจกันปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหารและลดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดปฏิบัติการ 90 วัน นับจากวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 ร่วมกับพี่น้องทุกครัวเรือนทั้งประเทศ ปลูกผักสวนครัวให้ครบทุกครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว รวมถึง ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนต่าง ๆ ร่วมลงทะเบียนสินค้า OTOP เพื่อที่กรมฯ จะได้มีส่วนสนับสนุนต่อไป

ด้าน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ นั้น ได้จัดโครงการหลายโครงการ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการแจกจ่ายถุงยังชีพไม่น้อยกว่า 5,000 ถุง ภายใต้โครงการ โครงการเติมความสุข แบ่งเบาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

“สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนไปแล้วหลายจังหวัด อาทิ ที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ และจะทยอยเดินทางไปมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5,000 ถุง ตามที่เรียนไว้ข้างต้น จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น”

โดยหลังจากเดินทางไปมอบถุงยังชีพแล้วนั้น ก็ได้ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนคลองสามวาด้วย