ฝนทิ้งช่วง โควิดระบาด กลุ่มอาชีพทำลำใยส่งออก ผลผลิตตกต่ำ กระทบเงินกู้ของกองทุนสตรี

21

จากสถานการณ์ เกิดฝนแล้ง ทิ้งช่วงมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ทำให้อำเภอสอยดาว เกิดภาวะแล้งน้ำ ถึงแม้นจะเข้าหน้าฝน แต่ในบางพื้นที่ฝนก็ไม่ตก เป็นระยะยาวนาน สร้างความเดือดร้อนให้แก่กลู่มอาชีพผลิตลำใยให้ได้คุณภาพเพื่อการส่งออก ไม่มีผลผลิตจากลำใยส่งตลาด ขาดรายได้นับล้านบาท

นายเสวก. ทองเกิด หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ออกติด ตามการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ กลุ่มการผลิตลำใยให้ได้คุณภาพเพื่อการส่งออก หมู่ที่ 6 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว. โดยมีนางสาวหนึ่งฤทัย ลาภา ประธานกลุ่มนำสมาชิกให้การต้อนรับ ร่วมให้ข้อมูล และดูแปลงผลผลิตลำใยในสวน. จากการสอบถามข้อมูลจากสมาชิกที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนไปจำนวน 200,000 บาท นำไปลงทุนในการผลิตลำใยให้ได้คุณภาพ แต่เนื่องจากเกิดภาวะฝนไม่ตกในพื้นที่ เป็นระยะเวลายาวนาน แม้นเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วก็ตาม จึงทำให้ยอดดอกลำใยเกิดแห้งเหี่ยวไม่ติดลูก ประกอบกับเป็นช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องหยุดเชื้อ ด้วยการอยู่บ้าน ไม่สามารถออกไปหาทำงานที่อื่นได้ ทำให้ขาดรายได้มาสู่สมาชิกที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนที่จะต้องถึงเวลาชำระหนี้งวดต่อไป ในเดือนมิถุนายนนี้

แต่ทางกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดำเนินการ เรื่องมาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการแบ่งเบาและช่วยเหลือสมาชิกที่กู้ยืมดังกล่าว โดยพักชำระหนี้เป็นเวลา 12 เดือน ให้กับสมาชิกที่ถึงกำหนดชำระในห้วงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2563

นายเสวก ทองเกิด เผยว่า จากการมาติดตามการดำเนินการของกลุ่มนี้ ถ้าไม่เกิดมีภาวะฝนขาดช่วงยาวนาน กับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว ทางกลุ่มก็จะมีรายได้นับล้านบาท ซึ่งจะไม่มีปัญหาในการส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เป็นลักษณะอย่างนี้อีกหลายกลุ่ม จากโครงการพักชำระหนี้ จึงทำให้บรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกที่จะต้องกู้ยืมเงินจากพ่อค้าดอกเบี้ยแพงมาใช้หนี้. ทางพัฒนาชุมชนจึงขอเป็นกำลังใจที่เราจะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับ

นางสาวหนึ่งฤทัย คำภา กล่าวว่า เงินทุนหมุนเวียน ดอกเบี้ยตำ่ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถช่วยเหลือในการสนับสนุนอาชีพของสมาชิกได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด ทำให้การทำมาหากินยำ่แย่ ดีที่มีโครงการพักชำระหนี้มาช่วยไว้ ทำให้บรรเทาความเดือดร้อนไปได้บ้าง และที่พัฒนาชุมชนมีโครงการปลูกพืชผักสวนครัว ทำให้ลดรายจ่ายในการซื้ออาหาร และมีอาหารที่ปลอดภัยไว้ทาน ต้องขอขอบคุณพัฒนาชุมชน ที่ทำโครงการดีดีอย่างนี้ไว้ช่วยเหลือชาวบ้าน

ในการประสานอำนวยการติดตาม และให้กำลังใจทั้งข้อมูล ในการนำไปดำเนินการหาทางช่วยเหลือ โดยนายอวิรุทธ์ มีชื่น พัฒนาการอำเภอสอยดาว พร้อมนางสาวอภิญญา วงษ์สมบัติ พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ ได้ร่วมในการติดตามครั้งนี้ด้วย