รมช.กลาโหม และคณะ ลงใต้ เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปทุเรียน พร้อมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่

4

จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปทุเรียน บริษัทม่านกู่หว่างฟู๊ด ที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปทุเรียน ที่ ศอ.บต. ผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อลดภาระการขนส่งทุเรียนของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชน เกิดการจ้างงานและการหมุนเวียนรายได้เป็นห่วงโซ่ โดยปี 2563 บริษัท ม่านกู่หวาง ฟู๊ด จำกัด ประกาศเปิดรับสมัครงาน ทั้งสิ้น 1,600 อัตรา เพื่อเป็นลูกจ้างทำงานในโรงงานช่วงที่มีการผลิต โดยวันนี้โรงงานเปิดรับซื้อผลทุเรียนจากเกษตรกร เกรด AB ราคา 90 บาท ตกไซต์ ราคา 70 บาท อย่างไรก็ตามราคารับซื้อจะผันผวนและเปลี่ยนแปลงในทุกวัน สามารถโทรสอบถามราคาได้ที่เบอร์โทรของบริษัทฯ

ภายหลังเยี่ยมชมโรงงานทุเรียน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ได้เดินทางไปยัง กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนภาคใต้ตอนล่าง และโครงการฟาร์มตัวอย่าง ที่ค่ายรัตนพล เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน