ศอ.บต. ยกทัพของดีชายแดนใต้ เปิดตลาดกลางเมืองนครสวรรค์ กว่า 130 บูธ สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ จชต.

14

ตลอดการจัดงานเทศกาลของดีชายแดนใต้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจร่วมจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอย่างคึกคัก ทั้งอาหารปรุงสด อาหารแปรรูป สมุนไพร เครื่องประดับ ไข่มุก ชาชัก โรตี ขนมพื้นเมืองภาคใต้ และเครื่องแต่งกายมุสลิม รวมถึงสินค้า OTOP ซึ่งคาดตลอดการจัดงานถึงวันที่ 9 สิงหาคมนี้ จะมีเงินสะพัดจับจ่ายซื้อสินค้า และยอดสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมกว่า 10 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับงานเทศกาล “ของดีชายแดนใต้” ประจำปี 2563 มีการจัดหมุนเวียนต่อเนื่องในทุก ๆ ภาค โดยในครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ถือเป็นครั้งที่ 2 สืบเนื่องจากผลตอบรับที่ดีในปี 2560 มียอดจำหน่ายสินค้ารวมยอดสั่งซื้อกว่า 10 ล้านบาท เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ สร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ซึ่ง ศอ.บต. ต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ขยายกลุ่มลูกค้า รวมถึงร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ในทุก ๆ ครั้ง ถือเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละพื้นที่ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ชีวิตของ พี่น้องประชาชนดีขึ้น ด้วยการสร้างงาน สร้างรายได้ มีการเปิดตลาดพบผู้บริโภคให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันที่ผู้ประกอบการทั้ง 130 บูธ ได้พบปะผู้บริโภค สามารถขยายตลาด และมีการติดต่อซื้อขายหลังจากนี้

นอกจากนี้ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้กล่าวขอบคุณประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาร่วมจับจ่ายซื้อของในงานครั้งนี้ ซึ่งทุกคนถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการร่วมเป็นผู้บริโภคในงานครั้งนี้ และในอนาคตทุกท่านอาจจะได้ไปเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากขณะนี้เองในพื้นที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานบินเบตง การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการค้าชายแดน ซึ่งต่อไปเมื่อเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เหตุการณ์ร้าย ๆ จะเบาบางลงและหายไปในที่สุด