พช. อำเภอสอยดาว ร่วมกับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทรัพย์เจริญใต้ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

27

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทรัพย์เจริญใต้ หมู่ที่ 11 ต.สะตอน ดำเนินจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านโดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ทอดผ้าป่าสบทบเข้ากองทุนแม่ จิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ ในการพัฒนาหมู่บ้าน สิ่งสาธารณะประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล

ในการนี้ มีนายปกครอง บุญชูกุศล นายอำเภอสอยดาว ให้เกียรติเป็นประธาน และร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง สร้างรอยยิ้มที่ได้มีโอกาสทำความดี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในครั้งนี้ร่วมกัน