ผู้นำศาสนาและปชช. พร้อมเยาวชนสานใจไทย ร่วมจัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมของ ศอ.บต.

6

ผู้นำศาสนาและปชช. ที่เคยผ่านโครงการประกอบพิธีฮัจย์และศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน พร้อมเยาวชนสานใจไทย ร่วมจัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมของ ศอ.บต.

วันที่ 19 สิงหาคม 2563​ ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว​อำเภอเมือง​ จังหวัดปัตตานี​ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้​ (ศอ.บต.)​ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ นำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมที่สะท้อนการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้​ นำผู้เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้​ไปประกอบพิธีฮัจย์​ ผู้เคยผ่านการปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน​ ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม​ พร้อม​ทั้ง​นักเรียนนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการ สานใจไทยสู่ใจใต้​ มาร่วมคิด​วางแนวทาง​ เขียนโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ในแต่ละจังหวัด​ โดยกำหนดเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง​ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนำคุณค่าหลักศาสนาฯ​ดำเนินการขึ้นเพื่อให้ผู้เคยเข้าร่วมโครงการฯประกอบพิธีฮัจย์​และปฎิบัติ​ธรรม​ ศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน​ นำคุณค่าหลักศาสนา มาใช้ให้เป็นประโยชน์​ต่อคนหมู่มากในพื้นที่ของตนเอง​ ในลักษณะ​ “เกลอกัน” ในวิถีชีวิตและวิถีวัฒนธรรม​ โดยมีนายประเวช​ หมีดเส็น​ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ​ เป็นประธานเปิดกิจกรรม​ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอการดำเนินการทำกิจกรรมจิตอาสา​เพื่อพัฒนาพื้นที่​ ประกอบด้วย​ จ.ปัตตานี​ จัดทำแผนโครงการบูรณะศาสนสถาน​ และโครงการเชิงอัตลักษณ์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ จังหวัดยะลา​ จัดทำแผนโครงการจิตอาสาพหุวัฒนธรรม ที่ทำการชุมชนหลังวัดเมืองยะลา​ และมัสยิดบ้าน บาโย​ อำเภอยะหา ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส ดำเนินแผนโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนรักไทย​ ตำบลภูเขาทอง​ อำเภอสุคิริน​ และโครงการสร้างห้องน้ำแก่เด็กกำพร้า​ มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านสะปอม​ ตำบลไพรวัน​ อำเภอตากใบ​ จังหวัดนราธิวาส

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมที่สะท้อนการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว​ ในรุ่นที่ 1 โดยนำกลุ่มเป้าหมายที่เคยผ่านโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจย์​ และ​ ศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน​ ณ​ ประเทศ​อินเดีย​ พร้อมทั้งเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้​ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล​ เข้าร่วมโครงการ​ เพื่อส่งเสริมให้ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา​ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย​ เพื่อพัฒนาพื้นที่และจังหวัดของตนเองเช่นเดียวกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้