อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ บริษัท พี.เอฟ.พี.ในงาน Top Thai Brands ครั้งที่2

121

คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ที่4 เรียงจากซ้าย) และคุณอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ที่3 เรียงจากซ้าย) ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธบริษัท พี.เอฟ.พี.
ในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands ครั้งที่2  โดยมีคุณเอกกร ต้นทองอิงกานต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขายบริษัท พี.เอฟ.พี. 
(ขวาสุด) ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา