ยูเอ็นกังวล! พระพม่าสุดโต่ง ยุยงให้เกลียดชังมุสลิม

525
ภาพ รอยเตอร์

นายบันคีมุน เลขาธิการสหประชาชาติ แสดงความกังวลอย่างมากเรื่องเฮทสปีชเหยียดเชื้อชาติ เพศ ความคิดเห็นทางการเมือง รวมไปถึงศาสนา โดยเฉพาะชาวมุสลิมในเมียนมาร์ ซึ่งมีการยุยงปลุกปั่นคนในสังคมโดยกลุ่มหัวสุดโต่ง รวมถึงการนำประเด็นความขัดแย้งทางศาสนามาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง

นอกจาก นี้ นายบันคีมุนยังเรียกร้องให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ลงคะแนนเสียงให้กับ พรรคการเมืองที่มีนโยบายเหยียดคนกลุ่มน้อยทางศาสนาด้วย

แม้นายบันคี มุนจะไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคลหรือกลุ่มที่ยุยงให้เกิดความตึงเครียดทางศาสนา แต่ก็เข้าใจได้ว่าพุ่งเป้าไปที่กลุ่มมาบาธา กลุ่มพุทธสุดโต่ง นำโดยพระวีรธุเป็นหลัก เพราะแม้พรรคของกลุ่มชาติพันธุ์อาระกันในยะไข่จะหาเสียงโจมตีชาวมุสลิมเช่น กัน แต่กลุ่มมาบาธาสามารถสร้างแรงกระเพื่อมในเมียนมาร์ได้ทั่วประเทศ จนชาวมุสลิมถูกกีดกันไม่ให้ลงเลือกตั้ง

นอกจากนี้ การยุยงปลุกปั่นของกลุ่มมาบาธาก็ช่วยพรรค USDP พรรครัฐบาลเมียนมาร์ได้มาก เพราะกลุ่มมาบาธาโจมตีว่า พรรค NLD ของนางอองซาน ซูจี เป็นพรรคของชาวมุสลิมที่ต่อต้านศาสนาพุทธ โดยมีการแลกเปลี่ยนด้วยการที่พรรค USDP และกองทัพผ่านร่างกฎหมายกีดกันชาวมุสลิม 4 ข้อ รวมถึงการห้ามคนมุสลิมแต่งงานกับชาวพุทธเพื่อเอาใจมาบาธา

ขอบคุณที่มา voicetv.co.th