ทำไมมุสลิมต้องถือศีลอด?

ภาพ: islamicity

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในห้าเสาหลักของศาสนาอิสลาม การถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนจึงเป็นภาระหน้าที่ทางศาสนาอันสำคัญสำหรับชาวมุสลิม เป็นช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรอง การควบคุมตนเอง และการเติบโตทางจิตวิญญาณ แต่ทำไมมุสลิมต้องถือศีลอด? ในบทความนี้ เราจะสำรวจเหตุผลทางศาสนาและสังคมที่อยู่เบื้องหลังการปฏิบัตินี้

ความสำคัญทางศาสนา

การถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนเป็นหน้าที่ทางศาสนาที่ชาวมุสลิมปฏิบัติเพื่อแสดงถึงการยอมจำนนและการอุทิศตนต่อพระเจ้า อัลกุรอานสั่งให้ชาวมุสลิมถือศีลอด โดยกล่าวว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! การถือศีลอดนั้นถูกบัญญัติไว้สำหรับพวกเจ้า ดังที่ได้บัญญัติไว้สำหรับผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้า เพื่อพวกเจ้าจะได้บรรลุตักวา” (2:183) คำว่าตักวา (Taqwa) ในภาษอาหรับ สามารถแปลว่า “สำนึกในพระเจ้า” ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการถือศีลอด โดยการละเว้นจากอาหาร เครื่องดื่ม และความต้องการทางร่างกายอื่นๆ ในช่วงเวลากลางวัน ชาวมุสลิมจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องทางจิตวิญญาณและเพิ่มความตระหนักรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา

นอกจากนี้ การถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนยังเชื่อกันว่าเป็นวิธีการได้รับการอภัยบาปและได้รับรางวัลจากพระเจ้า เป็นช่วงเวลาที่ชาวมุสลิมได้รับการสนับสนุนให้ทำความดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) กล่าวว่า “ใครก็ตามที่ถือศีลอดในช่วงรอมฎอนด้วยความศรัทธาและแสวงหาการตอบแทนจากอัลลอฮ์ บาปในอดีตของเขาจะได้รับการอภัย” (บุคอรีและมุสลิม)

ความสำคัญทางสังคม

การถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนยังมีความสำคัญทางสังคมอีกด้วย เป็นช่วงเวลาแห่งการนมัสการร่วมกันและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวมุสลิมทั่วโลก เป็นเวลาที่ครอบครัว เพื่อน และชุมชนมาร่วมกันละศีลอดและรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นช่วงเวลาแห่งการเอาใจใส่และมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ด้อยโอกาส เนื่องจากชาวมุสลิมได้รับการสนับสนุนให้บริจาคเพื่อการกุศลและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้ที่ยากไร้หรือขัดสน

นอกจากนี้ การถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนยังช่วยให้ชาวมุสลิมมีวินัยในตนเอง มีความอดทน และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ด้วยการละเว้นจากอาหารและเครื่องดื่มในช่วงเวลากลางวัน ชาวมุสลิมเรียนรู้ที่จะควบคุมความปรารถนาและมุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางจิตวิญญาณ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสำหรับชาวมุสลิมที่จะเห็นอกเห็นใจผู้ที่หิวกระหายและซาบซึ้งในพรของอาหารและน้ำ

บทสรุป

การถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนเป็นข้อผูกมัดทางศาสนาที่สำคัญสำหรับชาวมุสลิม และมีความสำคัญทั้งทางศาสนาและทางสังคม เป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนตนเอง การเติบโตทางจิตวิญญาณ และการนมัสการร่วมกัน เป็นโอกาสสำหรับชาวมุสลิมในการพัฒนาวินัยในตนเอง ความเอื้อเฟื้อ และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนเป็นวิธีการได้รับการอภัยบาปและได้รับรางวัลจากพระเจ้า เป็นช่วงเวลาที่ชาวมุสลิมมารวมตัวกันเพื่อละศีลอดและแบ่งปันอาหาร ส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ด้อยโอกาส