ทำไมก่อนวางแผนมีบุตร ควรตรวจความพร้อมก่อนมีบุตร ของทั้งฝ่ายชายเเละฝ่ายหญิง?

Young Asia female doctor in white medical uniform using clipboard is delivering great news talk discuss results or symptoms with male patient sitting at desk in health clinic or hospital office.

หากพูดเรื่องการวางแผนมีบุตร หลายคู่ให้ความสำคัญกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากกว่า โดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่มักจะถูกให้ความสนใจมากกว่าฝ่ายชาย ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว การวางแผนมีบุตรควรวางแผนทั้งสองฝ่าย โดยในครั้งนี้ทางบทความจะมานำเสนอรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน ถึงความสำคัญของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ซึ่งในปัจจุบันคลินิกผู้มีบุตรยากก็มีโปรแกรมรักษาที่หลากหลายรองรับทั้งสองฝ่าย

คลินิกผู้มีบุตรยาก และโปรแกรมวางแผนมีบุตรสำหรับฝ่ายหญิง

หากฝ่ายหญิงต้องการวางแผนมีบุตรและเดินทางไปยังคลินิกผู้มีบุตรยาก จะพบเจอกับโปรแกรมรักษาที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์การมีบุตรด้วยวิธีการต่างๆ ส่วนโปรแกรมที่ตอบโจทย์การวางแผนมีบุตรสำหรับฝ่ายหญิง ได้แก่

ตรวจภาวะผู้มีบุตรยาก

การวางแผนมีบุตร สำหรับฝ่ายหญิงควรจะตรวจภาวะผู้มีบุตรยากก่อน เพื่อดูว่าร่างกายพร้อมสำหรับมีบุตรมากน้อยแค่ไหน หรือมีปัญหาสำหรับการมีบุตรหรือไม่ โดยแพทย์จะมีโปรแกรมตรวจความสมบูรณ์ส่วนต่างๆ ของร่างกายที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะบริเวณมดลูก เช่น ตรวจดูท่อนำไข่ว่ามีภาวะตีบตันหรือไม่ หรือตรวจดูโพรงมดลูกว่าตัวอ่อนสามารถฝังตัวได้หรือไม่ เป็นต้น หากพบว่ามีความผิดปกติที่สามารถแก้ไขได้ แพทย์จะได้ทำการรักษาได้ทันท่วงที

นอกจากนี้อาจมีการตรวจส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ เช่น ตรวจเลือด ตรวจวัดระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ในส่วนของการเลือกโปรแกรมรักษา สามารถปรึกษาได้กับทางคลินิกผู้มีบุตรยากโดยตรง ซึ่งจะให้คำปรึกษาได้ตรงจุด บางคลินิกอาจมีแพ็คเก็ตการรักษาหรือตรวจสุขภาพก่อนมีบุตรแบบเสร็จสรรพรองรับ

ฝากไข่

นอกจากการตรวจภาวะผู้มีบุตรยากแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญสำหรับการวางแผนมีบุตรของฝ่ายหญิง ก็คือการฝากไข่ เพื่อเก็บไข่ที่เหมาะสมกับการมีบุตรไว้ใช้งานในอนาคต เนื่องจากผู้หญิงหลายๆ คนยังไม่พร้อมมีบุตรในช่วงอายุที่เหมาะกับการตั้งครรภ์ แต่เมื่อถึงเวลาที่พร้อมร่างกายก็อาจไม่พร้อมแล้วก็ได้ ปัจจุบันจึงมีเทคโนโลยีที่รองรับเรื่องนี้ สำหรับฝ่ายหญิงคือการฝากไข่หรือนำไข่ที่สมบูรณ์ฝากไว้ที่คลินิกก่อน และเมื่อพร้อมมีบุตรเมื่อไร ก็จะนำไข่ที่ฝากไว้ไปใช้งานในช่วงเวลาที่เหมาะสม

การฝากไข่ คือ การนำเซลล์ไข่ของฝ่ายหญิงมาแช่แข็งไว้เพื่อหยุดอายุเซลล์สืบพันธุ์ โดยแพทย์จะทำการคัดเลือกไข่ที่สมบูรณ์มาเก็บไว้ ซึ่งช่วงอายุที่เหมาะสมกับการฝากไข่คือ 25-35 ปี ทั้งนี้นอกจากอายุ ก็อาจมีปัจจัยอื่นที่ต้องปรึกษาแพทย์อีกครั้ง โดยทางคลินิกผู้มีบุตรยาก มักจะให้คำแนะนำแบบละเอียดได้

คลินิกผู้มีบุตรยาก และโปรแกรมวางแผนมีบุตรสำหรับฝ่ายชาย

หากฝ่ายชายต้องการวางแผนมีบุตรและเดินทางไปยังคลินิกผู้มีบุตรยาก จะมีโปรแกรมที่ตอบโจทย์การวางแผนมีบุตรสำหรับฝ่ายชายเช่นกัน แม้ว่าฝ่ายชายมักจะถูกมองข้ามในเรื่องของการวางแผนมีบุตร แต่แท้จริงแล้ว ถ้าหากต้องการมีบุตรจริงๆ ฝ่ายชายก็ควรเข้าร่วมด้วย โปรแกรมการรักษาสำหรับฝ่ายชาย ได้แก่

ตรวจภาวะผู้มีบุตรยาก

แม้จะเป็นผู้ชายก็มีสิทธิที่จะมีบุตรยากได้เช่นกัน หากร่างกายไม่เอื้ออำนวย โดยเฉพาะในคนที่มีเชื้ออสุจิไม่แข็งแรง ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ที่มีผลโดยตรง หากเดินทางไปยังคลินิกผู้มีบุตรยาก แพทย์จะมีโปรแกรมตรวจภาวะผู้มีบุตรยากสำหรับฝ่ายชายไว้ให้เช่นกัน แต่โปรแกรมการตรวจจะไม่ซับซ้อนเท่ากับฝ่ายหญิง หลักๆ เลยจะตรวจตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้อหรือน้ำอสุจิ เพื่อดูคุณภาพและปริมาณอสุจิ เพื่อประเมินถึงโอกาสในการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนต่อไป

นอกจากนี้อาจมีการตรวจส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตร เช่น ตรวจเลือด ตรวจวัดระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ในส่วนของการเลือกโปรแกรมรักษา สามารถปรึกษาได้กับทางคลินิกผู้มีบุตรยากโดยตรง ซึ่งจะให้คำปรึกษาได้ตรงจุด บางคลินิกอาจมีแพ็คเก็ตการรักษาหรือตรวจสุขภาพก่อนมีบุตรแบบเสร็จสรรพรองรับ

ฝากสเปิร์ม

นอกจากการตรวจภาวะผู้มีบุตรยากแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญสำหรับการวางแผนมีบุตรของฝ่ายชาย ก็คือการฝากสเปิร์ม คล้ายๆ กับการฝากไข่ในเพศหญิง จุดประสงค์หลักก็เพื่อเก็บเซลล์สืบพันธุ์ที่สมบูรณ์ในวัยที่เหมาะสมแช่แข็งเก็บไว้ในคลินิกผู้มีบุตรยาก เพื่อนำไปใช้ในอนาคตเมื่อพร้อม

การฝากสเปิร์ม คือ การเก็บสเปิร์มที่คัดแล้วว่ามีความแข็งแรงสมบูรณ์ ไว้ในคลินิกผู้มีบุตรยาก ซึ่งจะเก็บไว้ในรูปแบบของการแช่แข็งในถังไนโตรเจนเหลว เพราะผู้ชายที่มีอายุมากขึ้นเชื้ออสุจิก็จะอ่อนแอลงเช่นเดียวกับเซลล์ไข่ของฝ่ายหญิง

เหตุผลที่ควรวางแผนมีบุตรที่คลินิกผู้มีบุตรยากทั้งสองฝ่าย

  • เซลล์สืบพันธุ์ของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมีโอกาสเสื่อมสมรรถภาพในการปฏิสนธิทั้งคู่
  • สุขภาพของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมีโอกาสที่จะมีผลต่อการมีบุตรทั้งคู่ เช่น ท่อนำไข่ตีบหรือตัน มีเนื้องอกบริเวณมดลูก อสุจิไม่แข็งแรง ฮอร์โมนไม่คงที่ เป็นต้น
  • ตรวจความเข้ากันของยีนทั้งสองฝ่าย เพื่อประเมินโอกาสที่เด็กจะออกมาแข็งแรงสมบูรณ์หรือไม่

ภาพรวมถึงเหตุผลของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายที่ควรวางแผนก่อนมีบุตรที่คลินิกผู้มีบุตรยาก ก็คือการเก็บเซลล์สืบพันธุ์ไว้ใช้เมื่อพร้อมและการประเมินร่างกายว่าสามารถมีบุตรได้หรือไม่ หรือมีปัญหาด้านไหนหรือเปล่า เพื่อทำการรักษาได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการตรวจสุขภาพด้านอื่นๆ เพื่อประเมินบุตรที่มีโอกาสจะออกมาสมบูรณ์และแข็งแรง ที่ต้องทำการตรวจในอีกหลากหลายวิธีด้วยกัน