รู้จัก IoT โซลูชัน ที่ช่วยให้โรงงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อทุกอย่างในโลกก้าวสู่ความเป็นเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ก็ต้องยอมรับว่าในบางอาชีพ หรือบางสายงาน การเลือกใช้หุ่นยนต์เข้ามาทดแทนการใช้กำลังคนนั้น สามารถช่วยลดต้นทุน และควบคุมคุณภาพงานได้มากกว่า โดยเฉพาะอย่างที่หลายคนคงได้เห็นและทราบกันดีว่าเริ่มมีอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทให้ความสในกับการนำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาใช้ในโรงงานกันมาขึ้น หลายคนที่อ่านมาถึงตอนนี้ อาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่า IoT ที่ถูกนำมาใช้ในโรงงานนั้นคืออะไร? และมีประโยชน์อย่างไรต่อภาตอุตสาหกรรมและสายการผลิตต่าง ๆ บทความนี้จะชวนคุณไปหาคำตอบกัน หากอยากทราบแล้วตามไปอ่านกันได้เลย

Internet of Things (IoT) คืออะไร?

Internet of Things (IoT) คือ การเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งการเชื่อมโยงเหล่านี้จะช่วยทำให้การสั่งการควบคุม รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ด้วยประสิทธิภาพของ Internet of Things (IoT) ที่ทำให้หลายโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย เริ่มสนใจที่จะนำระบบนี้มาใช้ในการพัฒนางานดำเนินงานในอุตสาหกรรมของตนเอง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าอย่างทันสมัยในยุคดิจิทัล

IoT สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมคืออะไร?

IoT สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (IIoT) หมายถึง การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในแวดวงการผลิต ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้กลายเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ ที่สามารถให้ข้อมูลแก่เจ้าของธุรกิจหรือผู้ที่กำลังดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ได้รับรู้อย่างละเอียดแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ดำเนินงานสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการสั่งการ ควบคุม รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่อุตสาหกรรม และสร้างผลลัพธ์อันทรงประสิทธิภาพอีกด้วย

IoT สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมีข้อดีอย่างไรบ้าง?

  1. ช่วยลดการใช้แรงงานคนให้น้อยลง แต่กำลังผลิตยังคงไม่ลดลง ที่สำคัญประสิทธิภาพและปริมาณยังคงที่ ช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้แรงงานคนได้อีกด้วย
  2. การเริ่มต้นทำ IoT สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาจจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขั้นต้นมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ การวางระบบ รวมไปถึงการบำรุงรักษา แต่เมื่อเวลาผ่านไประบบจะช่วยสร้างกำไรให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว
  3. ช่วยลดระยะเวลาในการผลิต เพราะเครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องยาวนานได้มากกว่าการใช้แรงงานคน
  4. ช่วยเก็บข้อมูลในเชิงลึก เพื่อการนำกลับมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
  5. ช่วยลดต้นทุนจากการจ้างแรงงาน หรือการดำเนินงานผิดพลาด ช่วยสร้างผลกำไรให้กับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
  6. ช่วยลดโอกาสที่จะผิดพลาด เพราะการดำเนินงานโดยเครื่องจักรที่ควบคุมโดยศูนย์กลาง จะช่วยควบคุมประสิทธิภาพของการผลิตได้เป็นอย่างดี