นายกิจจา กาญจนะวีระ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3

222

นายกิจจา กาญจนะวีระ  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 ปี 2559 กลุ่มเป้าหมายเป็น นักวิชาการพัฒนาชุมชน “พัฒนากร” ในเขตตรวจราชการที่ 17,18 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์,สุโขทัย,ตาก,เพชรบูรณ์,นครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, อุทัยธานี) จำนวน 100 คน โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 8 – 10 ธ.ค. 58 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก และมี นางทุงสะกรานต์  สุดธัญญรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก กล่าวรายงาน

1449547707670 1449547705677 1449547702692