อธิบดีพช. เรียกประชุมภาคเหนือ สนองนโยบายบิ๊กตู่ เพิ่มคุณภาพสินค้าโอทอป สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชน

121

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเรียกประชุมพัฒนาชุมชนจังหวัดภาคเหนือสนองนโยบายบิ๊กตู่ เพิ่มคุณภาพให้สินค้าโอทอป สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ที่โรงแรมนครแพร่ จ.แพร่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจังหวัด ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานราก และการพัฒนาศักยภาพสินค้าโอทอปให้กับชุมชน ตามนโยบายของพลฺ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีพัฒนาชุมชนจังหวัดภาคเหนือ และข้าราชการระดับผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน

นายอภิชาติ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยต้องการให้ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง โดยกรมตั้งเป้าหมายจะขับเคลื่อนงานให้สำเร็จใน 4 เรื่อง ทั้ง อาชีพ ทุนชุมชน การพัฒนาสินค้า และการทำตลาด พร้อมจะยกระดับสินค้าระดับ 1-3 ดาว ให้มีคุณภาพมาก โดยมีเป้าหมายเพิ่มรายได้ให้สินค้าโอทอปยิ่งขึ้นต้องทำให้ได้ถึงร้อยละ 30

อย่างไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการพิจารณาคัดสรรสินค้าโอทอปว่าผลิตภัณฑ์ใดคุณภาพอยู่ ระดับไหน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้ประกอบการ มีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับสินค้าเพิ่มดาวให้กับสินค้า และเพิ่มยอดการจำหน่ายให้สินค้าของตนเอง

อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน กล่าวว่า จะใช้แนวทางการบริหารจัดการของสหกรณ์พุแค จ.สระบุรีเป็นต้นแบบในการสร้างระบบบริหารจัดการสินค้าโอทอปในด้านต่างๆ ให้กับพื้นที่อื่นอีก 40 จังหวัด เพื่อรวมการบริหารจัดการให้อยู่ในจุดเดียวกัน จะได้สะดวกต่อการบริหารงาน และสิ่งสำคัญจะทำให้ผู้ซื้อสะดวกหาสินค้าได้ทุกชนิดในจุดเดียวกัน เชื่อว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนั้นๆ อย่างมากเพราะผู้ซื้อสะดวกสบายมาจุดเดียวได้สินค้าโอทอปจากทั่วประเทศ  ขณะเดียวกันจะจัดทำตลาดประชารัฐ ในปั้ม ปตท. ทั่วประเทศ จังหวัดละ 2 แห่ง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ

 

1452249550267 1452249533940 1452229038233 1452229033271