กองทุนพัฒนาเด็กชนบท มอบทุนช่วยเหลือเด็กยากจน-ด้อยโอกาส

134

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2559 นางรชตภร  โตดิลกเวชช์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยรองประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน มอบทุนอุปการะเด็กให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาส จำนวน  20 ทุนๆละ 1,200 บาท และมอบของขวัญให้เด็ก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารเด็กและผู้ปกครองเด็ก รวม 200 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2141 6128 และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด “ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม”

1452487594091 1452487605876 1452487609773