พช. เสริมทัพรับงานใหญ่ มอบรถยนต์สนองตอบการทำงานในชุมชน

141

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์ราชการสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 75 คัน 75 อำเภอ ใน 45 จังหวัดทั่วประเทศ

วานนี้ (11 มกราคม 2559) เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์ราชการสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 75 คัน 75 อำเภอ ใน 45 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมพิธีและรับมอบรถ ณ บริษัท   โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด สาขาคลองเจ็ด ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า “นับเป็นโอกาส อันดีที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ทำงานเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ การจัดเก็บข้อมูลทุกระดับ การขับเคลื่อนแผนชุมชน การแก้ไขปัญหาความยากจน กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้า OTOP อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้หมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ และเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมฯ จึงกำหนดแผนสนับสนุนการทำงานแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ เป็นแนวหน้าในการทำงานในหมู่บ้าน ได้มีเครื่องมือในการทำงานอย่างเต็มที่”

“การสนับสนุนรถยนต์ราชการ จำนวน 75 อำเภอ ในครั้งนี้ เพื่อทดแทนรถยนต์ราชการสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือ ชาวบ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกรมฯ หากเปรียบกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกองทัพ การสนับสนุนครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนการเร่งเสริมทัพเพื่อรับงานและภารกิจใหญ่ ที่กรมการพัฒนาชุมชนต้องร่วมกันทำ และบอกต่อกันไปด้วยว่าในโอกาสต่อไป กรมฯ ก็จะสนับสนุนเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด/อำเภอ ซึ่งจะได้จัดทำแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลต่อไป” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว.

1452492333646 1452492362472 1452492325952