กรธ.ไม่บัญญัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติใน รธน. หวั่นอันตรายระยะยาว

333

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มกราคม  ที่โรงแรมเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ ชะอำ จ.เพชรบุรี มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม ที่อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ.ทำหน้าที่ประธานการประชุม วาระพิจารณาบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราโดยเริ่มจากบททั่วไป มาตรา 1 ทั้งนี้ การประชุมในแต่ละวันจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้ามารับฟังการหารือของกรธ.ได้ แต่มีการกำหนดเงื่อนไขโดยห้ามบันทึกเสียงตลอดการประชุมหรือลุกออกจากห้องประชุม ยกเว้นในบางประเด็นที่กรธ.ต้องการหารือเป็นการภายใน จึงจะขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ออกจากห้องประชุม

จากนั้นเข้าสู่การพิจารณาในหมวดพระมหากษัตริย์ ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ  ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ และพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งพระพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบร่วมกันว่าจะไม่บัญญัติคำว่า “ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ” ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเห็นว่าหากใส่ถ้อยคำดังกล่าวไว้จะเป็นอันตรายในระยะยาว แต่จะไปกำหนดบทคุ้มครองและส่งเสริมศาสนาในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

 

ขอบคุณที่มา มติชน