ผู้นำศาสนามุสลิมนิกายชีอะห์ร่วมพิธีฝังศพท่านจุฬาราชมนตรี มหาชนมืดฟ้ามัวดินร่วมอาลัย

นักการศาสนามุสลิมสำนักคิดชีอะห์นำคณะจากกรุงเทพฯ เดินทางเข้าร่วมพิธีฝังศพนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีคนที่ 18

23 .. 66 ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา .สงขลา ได้มีพิธีฝังศพนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีคนที่ 18 แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 22 .. 66

ในการนี้ เช็คซัยนุลอาบีดีน ฟินดี้ นักการศาสนามุสลิมสำนักคิดชีอะห์ได้นำคณะจากกรุงเทพฯ เดินทางเข้าร่วมพิธีฝังศพนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีคนที่ 18 ด้วย

พิธีละหมาดญะนาซะห์ (ละหมาดขอพร) ให้แก่นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ได้จัดขึ้นที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา หลังร่างของจุฬาราชมนตรี ถูกเคลื่อนย้ายจากบ้านพักในต.ควนลัง .หาดใหญ่ มายังมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา เมื่อเวลา 09.00 น จากนั้นได้เคลื่อนย้ายร่างประกอบพิธีฝัง บริเวณด้านข้างสระน้ำ หน้าอาคารมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้คลื่นมหาชนมุสลิมได้เข้าร่วมพิธีฝังศพท่านจุฬาราชมนตรีในครั้งนี้เพื่อแสดงความรักและความอาลัย จนเต็มพื้นที่ของมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา

อนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล..สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญดินฝังศพพระราชทาน วางหน้าหลุมฝังศพ