ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมฉลอง 60 ปีสมาคมสตรีไทยมุสลิม

190

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางเบญจมาศ ปริญญาพล นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล พ.อ.พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล ร่วมงานฉลอง 60 ปีของสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย องค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งมี นางศรีวรรณ สายฟ้า นายกสมาคมไทยมุสลิม ฯเป็นประธาน ในฐานะเป็นกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัย 25 โดยมีผู้มาร่วมงานจำนวนมาก  ณ โรงแรมอัลรีซอส รามคำแหง

ทั้งนี้ สมาคมสตรีไทยมุสลิมฯ เป็นองค์กรที่ให้การช่วยเหลือด้านอุทกภัย  ผู้บาดเจ็บเจ็บจากการป้องกันประเทศชาติ  จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคแก่โรงพยาบาลต่างๆ ให้ความช่วยเหลือคนเจ็บป่วยที่ด้อยโอกาส แจกทุนการศึกษาแก่เด็กเล็ก ช่วยอนุเคราะห์หญิงหม้ายในการส่งเสริมด้านการฝึกอาชีพ  ส่งเสริมด้านศาสนกิจ และวัฒนธรรมของอิสลาม

1453041580049ดร.วันดี กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการทำกิจกรรมของสมาคมสตรีไทยมุสลิมฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันทำงานจิตอาสาให้เกิดประโยชน์ต่อสตรีไทย โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อยังประโยชน์ให้สังคม และประเทศไทยสืบไป ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันทำงานต่อไป  เนื่องจากนายกสมาคมไทยมุสลิมฯ ก็ทำงานอยู่ในสภาสตรีแห่งชาติฯ ดังนั้นการทำงานจึงประสานกันตลอด