รักษาการกรรมการผู้จัดการ นำทีมคณะผู้บริหารจากสำนักงานใหญ่ อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ร่วมประชุมกับผู้จัดการสาขาและพนักงานสาขาทางภาคอีสาน

141

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง นำทีมโดย คุณฐาพล ภณเศรษฐ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานใหญ่ เดินทางไปประชุมร่วมกับผู้จัดการสาขา และพนักงานสาขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้หัวข้อ “Go Goal 1500 MM. แล่นไปน่ำกันเด้อ เพื่อรับฟังแผนธุรกิจจากผู้จัดการของแต่ละสาขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ในปีนี้ 1,500 ล้านบาท ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น