ผนึกกำลัง ททท. สสว. พช. ธพว. ปตท. ร่วมลงนามโครงการประชารัฐสุขใจ

95

วันนี้ (9 ก.พ. 59) เวลา 10.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมฯ ร่วม ลงนามโครงการประชารัฐสุขใจ Shop โดยมี 5 หน่วยงานได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย /สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและบริษัท ปตท. จำกัดมหาชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นบ้านและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น กระจายรายได้ให้ชุมชนและช่วยเหลือ สังคมอย่างยั่งยืนและตอบสนองนโยบายรัฐร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเปิดร้านประชา รัฐสุขใจ Shop จำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและเป็นศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจำนวนทั้งสิ้น 148 แห่งในสถานี บริการน้ำมัน ปตท. พวกประเทศ โดยมีนายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ ผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และทีมงาน สภว. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ตึก enco กระทรวงพลังงาน..

1455073358366 1455073368233 1455073376291 1455073394710