วธ. หารืออุปทูตซาอุฯ ขั้นตอนยื่นวีซ่าผู้แสวงบุญฮัจย์ปี 59 จัดเที่ยวบินเหมาลำอำนวยความสะดวกมุสลิมจชต.

53

วธ. หารืออุปทูตซาอุฯ ขั้นตอนยื่นวีซ่าผู้แสวงบุญฮัจย์ปี 59 – ได้ข้อสรุปจัดเที่ยวบินเหมาลำอำนวยความสะดวกให้พี่น้องมุสลิมชายแดนใต้

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้มอบหมายนายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เดินทางเข้าพบและปรึกษาหารือกับ นายอับดุลอีลาห์ อัลซุอัยบี อุปทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย เพื่อเตรียมการสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้กับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ปี 2559 ขณะนี้ได้รับรายงานว่าทางอุปทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยนายรอยยาน อัลบีลาดี กงสุลซาอุดีอาระเบีย ผู้รับผิดชอบการออกวีซ่าฮัจย์ ได้แจ้งว่ายินดีให้ความร่วมมือกับศน. ดูแลอำนวยความสะดวกการออกวีซ่าให้กับผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคน

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้เพื่อให้การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ปี 2559 เป็นไปด้วยเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ทุกคนตรวจสอบความพร้อมในเรื่องต่างๆ จากผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ส่วนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ขอให้ดำเนินงานทุกอย่างตามแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ฯ และกรอบเวลาที่ซาอุดีอาระเบียกำหนด คาดว่าจะได้รายชื่อผู้ประกอบพิธีฮัจย์ทั้งหมดภายในเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นจะเริ่มขั้นตอนการฉีดวัคซีน ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน ดำเนินการเรื่องที่พัก อาหาร การแสกนหนังสือเดินทางและบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ E-TRACK หากดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยตามระเบียบของซาอุดีอาระเบีย ก็จะสามารถนำหนังสือเดินทางไปขอออกวีซ่าในเดือนกรกฎาคม จากนั้นเริ่มเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เดือนสิงหาคม 2559

รมว.วธ. กล่าวว่า นอกจากนี้ อธิบดี ศน. รายงานความคืบหน้าตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ฯ เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งเห็นชอบแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี 2559 ในส่วนแผนการจัดเที่ยวบินเพื่อขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้ข้อสรุปว่า มี 2 รูปแบบ เที่ยวบินปกติจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและภูเก็ต และเที่ยวบินพิเศษเหมาลำจากท่าอากาศยานหาดใหญ่และนราธิวาส จัดโดยการบินไทยตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 24 พฤษภาคม 2548 และจากการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เมื่อเร็วๆนี้ การบินไทยเตรียมแผนเพิ่มจำนวนเที่ยวบินพิเศษเหมาลำ เพื่อบริการพี่น้องชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้ ให้เพียงพอกับจำนวนผู้แสวงบุญ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการเดินทางมากขึ้น โดยจะจัดเที่ยวบินจากท่าอากาศยานหาดใหญ่และท่าอากาศยานนราธิวาส19 เที่ยวบิน คือ เส้นทางหาดใหญ่–มะดีนะห์ 13 เที่ยวบิน วันที่ 4–11 สิงหาคม และเส้นทางนราธิวาส–มะดีนะห์ 6 เที่ยวบิน วันที่ 4-6 สิงหาคม โดยทำการบินด้วยท่าอากาศยานแบบ A330–300 ความจุ 289 ที่นั่ง
​​

ทั้งนี้ ในส่วนการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญผ่านท่าอากาศยานนราธิวาส ที่ประชุมกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 19 มกราคม มีมติเห็นชอบให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เสนอขอตั้งงบประมาณมาตั้งแต่ต้น เป็นผู้รับผิดชอบขอตั้งงบประมาณ เพื่อสนับสนุนภารกิจสนับสนุนการจัดเที่ยวบินเหมาลำผ่านท่าอากาศยานราธิวาสตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป อย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการฯ หรือว่าผู้แสวงบุญท่านใด มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.02-422-8795-6 www.hajthailand.ne