ไทย -ญี่ปุ่น เซ็น MOU เชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรม แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และนวัตกรรม

52

เมื่อเร็วๆนี้ นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม, นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์   ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร  ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU. ระหว่างนายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธาน Otagai  Forum. กับ Hokuriku AJEC โดย Mr.  Kyuwa. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่นและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมณ ภัตตาคาร Jardin เมืองฟุกุอิ ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกันนี้ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร บรรยายหัวข้อ Food and Food Processing industry of Thai and Fukui. ในช่วง Otagai Ambassador Report ภายในงาน The 13th OTAGAI Forum in Fukui.  ณ จังหวัดฟุกุอิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนางอรรชกา สีบุญเรือง รมว อุตสาหกรรม,  Mr. Ishizuka, Deputy Governor of Fukui. ร่วมกล่าวเปิดงาน

02 03 04 05 06