สกสว. หารือหน่วยงานด้านววน. สหรัฐฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำแนวทางส่งเสริมบุคลากรไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้าพบ ดร.ซูดิป พาริค (ที่ 5 จากซ้าย) CEO ของ American Association for the Advancement of Science (AAAS) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ในภาคนโยบายของประเทศ และมีบทบาทในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นเพื่อส่งเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในหน่วยงานของรัฐในกระทรวงต่างๆ โดยเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร ววน. ของไทย และเรียนรู้ระบบ – กระบวนการของโครงการ AAAS Fellowship เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารประเทศของไทย ทั้งนี้ ในปี 2567 ประเทศไทยจะมีความร่วมมือกับ AAAS ภายใต้โครงการนำร่องเพื่อจัดอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การทูต ซึ่งวางแผนจะจัดขึ้นร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่กรุงเทพมหานคร ในกลางเดือนสิงหาคมนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่ AAAS กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา