กรมการพัฒนาชุมชนนำคณะสื่อมวลชน… ชมร้านค้าต้นแบบ “ร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP”

79

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559  กรมการพัฒนาชุมชนนำคณะสื่อมวลชน… ชมร้านค้าต้นแบบ “ร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP” ณ.ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์ พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ศูนย์จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ในการนี้นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ โดยมีนางรักใจ  กาญจนวีระ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การประสานงานสื่อมวลชน

1455608849384 1455623096199 1455675999481 1455676012316