ปัตตานี จัดงานมหกรรมวงแหวนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ – งานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2567

ปัตตานี จัดงานมหกรรมวงแหวนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย.- 1 ก.ค 67 ณ บริเวณสวนจ้าวทะเล กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดหารายได้สำหรับใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.67 ณ บริเวณสวนจ้าวทะเล ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวงแหวนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ และงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2567 โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม

นางพาตีเมาะ สะดียามู ผวจ.ปัตตานี กล่าวว่า จ.ปัตตานี ร่วมกับเหล่ากาชาด ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน ได้พร้อมใจกันจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 20 มิ.ย.- 1 ก.ค 67 ณ บริเวณสวนจ้าวทะเล เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดหารายได้สำหรับใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

รูปแบบการจัดงานเน้นพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมาจัดแสดง วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีให้มีความชัดเจน เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมทั้งหารายได้สำหรับใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมภายในงาน จะมีการจัดนิทรรศการ “วงแหวนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” นิทรรศการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก 3 จังหวัดชายแดนใต้” การแข่งขันออกแบบตัดเย็บผ้าไทย/ผ้าถิ่น ให้นำสมัย มีสไตล์ การเดินแบบการกุศล “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและการประกวดบาสโลบ , การประกวดริ้วขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมระดับอำเภอ และการออกร้านนาวากาชาดอีกด้วย