วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2024
หน้าแรก กลยุทธ์ขายข้าวด้งญี่ปุ่น ช่วงมื้อเที่ยงให้โดนใจคนไทย ZEN พลิกคติ ‘กินให้หมด เห็นแก่ชาวนา’ มาขายข้าวใหญ่ จานนี้กินไม่หมด ชาวนาก็ไม่โกรธ! 01 คุณมยุรี จิตรกร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัทเซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

01 คุณมยุรี จิตรกร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัทเซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

02 Product Strategy goals

เรื่องล่าสุด

กองบก.แนะนำ