ด่วน!!! สถาบันอาหาร รับสมัครเอสเอ็มอีดูงานที่ญี่ปุ่น-จับคู่ธุรกิจในงาน Foodex Japan 2016

81

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญชวนเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-12 มีนาคม 2559 เพื่อสำรวจตลาด และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอาหารของชาวญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมการบริโภค แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับธุรกิจเอสเอ็มอีที่ประสบความสำเร็จในญี่ปุ่น พร้อมศึกษานวัตกรรมอาหาร แนวโน้มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในงาน Foodex Japan 2016 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านอาหาร และเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีผู้แสดงสินค้า 3,000 ราย จาก 79 ประเทศ และมีผู้เข้าชมงานราว 77,000 คน จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก โดยผู้ประกอบการของไทยสามารถนำสินค้ามาร่วมจัดแสดง พร้อมพบปะและเจรจาธุรกิจ Business Matching  กับผู้นำเข้าสินค้าอาหารจากทั่วโลก พร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่สนใจนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารของไทย

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานดังกล่าว จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากสถาบันอาหาร ขณะนี้เหลือจำนวนจำกัด รีบติดต่อด่วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณโสภนา มณีเรือง โทร. 081 279 4174 email : sopana.ma@gmail.com  หรือคุณน้ำผึ้ง ฉายอำไพ โทร.  0 2886 8088 ต่อ 9204 โทรสาร  0 2883 5854  email : numpung@nfi.or.th