พช.เตรียมความพร้อมรับนายกฯ ตรวจราชการและเยี่ยมเยียนประชาชน

61

นายกิจจา กาญจนะวีระ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17 , 18 พร้อมด้วย นายทรงพล วิชัยขัทคะ  เลขานุการกรม และนายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเตรียมความพร้อม ในการตรวจราชการและเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี…

1456454161910 1456454177091 1456454258628 1456454268529