กลาโหมเห็นชอบ ร่างยุทธศาสตร์ไซเบอร์ปกป้องชาติ เล็งตั้งศูนย์ต่อสู้เชิงรุกโลกออนไลน์

157

กห. คิดไอเดีย ร่างยุทธศาสตร์ไซเบอร์ป้องกันประเทศ รับมือภัยคุกคามกระทบความมั่นคงชาติ เพิ่มมิติปฏิบัติภารกิจ

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงกลาโหม พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมว่า ที่ประชุมสภากลาโหมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ไซเบอร์เพื่อการ ป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2558 โดยกระทรวงกลาโหมมีความจำเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์ไซเบอร์ เนื่องจากภัยคุกคามไซเบอร์ปัจจุบันมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และถูกใช้เป็นเครื่องมือทางทหารของหลายประเทศ เพื่อชิงความได้เปรียบและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความไม่สงบ จึงจำเป็นที่กระทรวงกลาโหมต้องดำเนินการระดับกระทรวงอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพและประสิทธิภาพ ทางกระทรวงกลาโหมจึงได้จัดทำร่างดังกล่าวขึ้นเพื่อป้องกันประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพด้านไซเบอร์เป็นเครื่องมือด้านการปฏิบัติการทางทหาร เพิ่มมิติการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงกลาโหม

“ร่างดังกล่าวเพื่อป้องกันประเทศ ให้เรามีเสรีจากการใช้ประโยชน์ของไซเบอร์ และจำกัดเสรีของฝ่ายที่แทรกแซง รวมทั้งสนับสนุนการใช้ไซเบอร์ระดับชาติ มียุทธศาสตร์ 3 ประเด็นคือ 1. ด้านการป้องกัน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานงานเชื่อมต่อระหว่างการปฏิบัติงาน ร่วมกันในระดับนโยบายความมั่นคงที่ดูแลความปลอดภัยระดับชาติ ไปสู่กระทรวงกลาโหม รวมถึงพัฒนาความร่วมมือกับมิตรประเทศ 2.ด้านการป้องปราม คือการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามจากไซเบอร์ที่พร้อมจะดำเนินการเชิงรุก ต่อฝ่ายที่เข้าแทรกแซง และ 3.ด้านการผนึกกำลังที่เป็นการเพิ่มมาตรการและขีดความสามารถในการผนึกกำลัง ไซเบอร์ให้ปฏิบัติการได้ในระดับชาติ รวมถึงเตรียมรับหน้าที่ของหน่วยงานเมื่อประเทศอยู่ในภาวะวิกฤต หลังจากทำแผนแม่บทไซเบอร์แล้วยังจะทำแผนปฏิบัติการในระดับหน่วยต่อไป” พล.ต.คงชีพกล่าว

 

ขอบคุณ/ที่มา http://www.matichon.co.th/news/53959