‘SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย…ด้วยความคิด’ เรียลลิตี้พัฒนาผู้นำสตรีรุ่นใหม่

171

1 เดือนกับโครงการเรียลลิตี้พัฒนาผู้นำสตรีรุ่นใหม่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มอบรางวัลรวม 1,350,000 บาท พร้อมทุนสานต่อโครงการลดความรุนแรงในสตรี

15 ธ.ค.ที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศผลรางวัลชนะเลิศโครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ “SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย…ด้วยความคิด” พร้อมมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพื่อสังคม “ลดความรุนแรงในสตรี” ซึ่งเป็นผลงาน SMART PROJECT ที่สร้างสรรค์ร่วมกันโดย SMART LADY THAILAND ทั้ง 12 คน

ใน ที่สุดก็ถึงเวลาของการประกาศผลผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ “SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย…ด้วยความคิด” โครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยรุ่นใหม่ได้ แสดงออกทางความคิด ความสามารถและพัฒนา ศักยภาพของตนเอง ผ่านรูปแบบของรายการเรียลลิตี้แรกของเมืองไทยที่ออกอากาศทางทางทรูวิชั่นส์ ช่องเรียลลิตี้ 60 และ HD 110 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงทางเว็บไซต์ HYPERLINK “http://www.smartlady-thailand.com” www.smartlady-thailand.com และ facebook.com/ Smart Lady Thailand ซึ่งได้สรุปประมวลกิจกรรมในทุกวันอาทิตย์ ทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้มีการจัดงานปิดโครงการและประกาศผลผู้ชนะเลิศ พร้อมแสดงความยินดีแก่ SMART LADY THAILAND ทั้ง 12 คน ณ เซนแกลเลอรี่ (Zen Gallery) ชั้น 8 ห้างสรรพสินค้าเซน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

จาก ผู้สมัครทั่วประเทศ 21,913 คน ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จนได้ตัวแทนผู้หญิงเก่งจากแต่ละภูมิภาค 12 คนเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน ‘SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย…ด้วยความคิด’ เพื่อเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ รวมถึงการสร้างประโยชน์สู่สังคม และประเทศชาติ ผ่านหลักสูตรเข้มข้น คิดเพื่อค้น คิดเพื่อเรียนรู้ คิดเพื่อพัฒนา และคิดเพื่อต่อยอด ตลอด 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีคะแนนตัดสินจากคณะกรรมการ โค้ช และคะแนนโหวตจากผู้แข่งขันและผู้ชม ที่จะร่วมกันคัดเลือกผู้ชนะเลิศที่มีศักยภาพและพัฒนาการสูงสุด

ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินจะแบ่งเป็นคะแนนจากคณะกรรมการและโค้ช คิดเป็น 70% ตามเกณฑ์การให้ คะแนนในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ อาทิ คะแนนจากการเวิร์คช็อป คะแนนจากการทำโจทย์ ประจำสัปดาห์ และคะแนนจากสถานการณ์ที่สร้างขึ้นตลอด 4 สัปดาห์ เป็นต้น และคะแนนโหวต 30% ซึ่งเป็นการโหวตของผู้ชมทางบ้านผ่าน SMS คิดเป็น 10% และคะแนนโหวตจากผู้แข่งขันด้วยกันเอง คิดเป็น 20%

นาย ขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ โครงการ SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย…ด้วยความคิด ได้แก่ S 6 โบนัส พรรษสลิล รีพรหม จากจังหวัดนนทบุรี จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 200,000 บาท นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากทางบ้าน รางวัล Popular vote ได้แก่ S2 ปอจู ฐาณิฎา ตั้งกีรติ จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเงินรางวัลพิเศษ 50,000 บาท และส่วน SMART LADY THAILAND อีก 11 คน จะได้รับเงินรางวัลคนละ 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

โอกาสนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้เล็งเห็นถึงความสำเร็จของโครงการ “SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย…ด้วยความคิดว่า “น้องๆ ทั้ง 12 คน ถือเป็นตัวแทนของความสำเร็จของสตรีที่สวยด้วยความคิดที่จะนำความรู้ที่ได้ จากการ เข้าบ้าน SMART LADY THAILAND ตลอดระยะเวลา 1 เดือนมาพัฒนาตนเองครอบครัวและประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมท้องถิ่นที่เป็นถิ่นกำเนิด อย่างน้อยขอให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด นำความเจริญมาสู่บ้านเกิด ดังนั้นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงขอมอบตำแหน่งทูตกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีให้กับน้อง ๆ ทั้ง 12 คน เพื่อเป็นตัวแทนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และดำเนินการตามโครงการที่น้อง ๆ ได้เสนอไว้ให้ประสบความสำเร็จ และเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป”

และในส่วนของ SMART PROJECT ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมที่เป็นผลงานสร้างสรรค์จากพัฒนาการการเรียนรู้ ร่วมกันในบ้านของ SMART LADY THAILAND ทั้ง 12 คน คือ “โครงการลดความรุนแรงในสตรี” ทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้มอบเงินทุนสนับสนุนโครงการในวงเงิน 1,000,000 บาท เพื่อให้ดำเนินการโครงการจริงได้ภายหลังออกจากบ้าน SMART LADY THAILAND นอกจากนี้ ทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะเปิดโอกาสการเรียนรู้ต่อเนื่อง ให้กับ SMART LADY THAILAND ทั้ง 12 คน โดยให้โอกาสไปร่วมดูงานภายใต้การดูแลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อนำความรู้มาสร้างคุณประโยชน์ ให้กับสังคมต่อไปในอนาคต

จาก ความสำเร็จของโครงการ ‘SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย…ด้วยความคิด’ เรียลลิตี้แรก ของเมืองไทย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คาดหวังว่าจะสามารถดึงศักยภาพของสตรีให้แสดงออกถึงศักยภาพความเป็นผู้นำ และเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะสร้างกระแสให้สตรีไทยเกิดการตื่นตัว เพื่อการมีส่วนร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคม ขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป

BUU_7560_1 BUU_7537-1 19611