อธิบดี นำ OTOP ขึ้นเครื่องบิน โชว์ ครม. นายกฯ ปลื้มภูมิปัญญาไทย

146

วันที่ 15 มี.ค. 59 เวลา 8.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำ 123 ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือกให้ขึ้นจำหน่ายบนเครื่องบิน ไปจัดแสดงและจำหน่ายในการประชุม ครม. ณ ทำเนียบรัฐบาล ตามบัญชาของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยท่านนายกฯ ได้นำคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมพร้อมจับจ่ายกับจ่ายอย่างคึกคัก

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมว่า เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่น่าภูมิใจ โดยได้โชว์สื่อมวลชน และเชิญรัฐมนตรีหญิง ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ด้วย

โครงการ OTOP ขึ้นเครื่องบิน เกิดขึ้นจากข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อส่งเสริมการตลาด OTOP ไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)  คัดเลือกสินค้า เพื่อจำหน่าย 4 ช่องทาง คือ
1.จำหน่ายบนเครื่องบิน
2.จำหน่ายผ่านแคตตาล๊อก
3.จำหน่ายทาง Online  และ
4.จำหน่าย ร้าน OTOP ในสนามบิน
เริ่มดำเนินการประมาณปลายเดือน เมษายน 2559 นี้

1458027278077 1458027284535 1458027282444