กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิซิตี้และ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล จัด ”โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชน”

45

สมุทรปราการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมมือกับมูลนิธิซิตี้และองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล จัด โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชนเพื่อ ส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพรวมถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ ความปลอดภัยและโอกาสในการจ้างงานอย่างเป็นธรรมให้กับเยาวชนเพื่อสร้างความ มั่นคงในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนที่จบหลักสูตรวิชาชีพ จากโครงการฯ ทั้งนี้มูลนิธิซิตี้ได้เผยผลสำรวจด้านการเสริมสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจจาก เยาวชนจำนวน 5,000 คนจาก 35 เมืองทั่วโลก