ทางการเมียนมาเผย ‘มุสลิม’ ไม่ใช่พลเมืองเต็มรูปแบบ

76

เครือข่ายชาวมุสลิมทั่วโลกแสดงความผิดหวังต่อทัศนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมของเมียนมา ที่ออกมากล่าวว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามไม่ใช่พลเมืองเมียนมาอย่างสมบูรณ์

เครือข่ายชาวมุสลิมทั้งในและนอกประเทศเมียนมาต่างแสดงความไม่เห็นด้วยกับ คำกล่าวของนายอ่อง โก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมของเมียนมาที่ว่า ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามไม่ใช่พลเมืองเมียนมาที่แท้จริง (Muslims Are Not Full Citizens)

อย่างไรก็ตาม นายอ่อง โก ยืนยันว่า รัฐบาลไม่มีเจตนาละเมิดสิทธิในการนับถือศาสนาแต่อย่างใด การตีความดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงเพราะความเข้าใจผิดของคนบางกลุ่มเท่านั้น

เขาย้ำว่า สำหรับประเทศเมียนมา ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธถือว่าเป็นผู้ที่เป็นพลเมืองของประเทศอย่างเต็มรูปแบบ แต่สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ นอกเหนือจากศาสนาพุทธ ได้แก่ ฮินดู อิสลาม และคริสต์ สามารถอยู่ต่อไปได้โดยจะไม่ถูกกดขี่จากฝ่ายใดๆ

ขณะที่องค์การชาวมุสลิมได้ดำเนินการยื่นหนังสือต่อพรรคสันนิบาตแห่งชาติ เพื่อประชาธิปไตย (NLD) เกี่ยวกับการแสดงออกของนายอ่อง โก เช่นเดียวกับองค์การศาสนาอิสลามแห่งเมียนมาที่ออกมาแสดงความเสียใจกับ ทัศนคติดังกล่าว พร้อมกล่าวว่า การเป็นพลเมืองของเมียนมาไม่เกี่ยวข้องกับการนับถือศาสนาใดๆ

แหล่งที่มา: http://aseanwatch.org , irrawaddy.com