อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ

67

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 59 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามจัดตั้ง “บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ในครั้งนี้ พร้อมด้วย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นายฐปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และผู้แทนจากภาคเอกชนส่วนกลาง ตัวแทนภาคประชาชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

1461918432905 1461918447720 1461918452452 1461918438549