ร่วมยินดี 83 ปี กรมประชาสัมพันธ์

30

วันที่ 4 พ.ค. 59 เวลา 10.30 น.

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีฯ เป็นผู้แทน ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินบริจาคทำบุญ เนื่องในวาระครบรอบ 83 ปี วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ โดยมีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รับมอบ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์

ในการนี้มีนายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และนายสุริยา    บุญเรืองยศศิริ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการฯ สล. เข้าร่วม

1462334353105 1462334354828